Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

The Paris Sky

                                               
                                                 The Paris sky
                                                  is blue and bright
                                                  I want to fly
                                                  with all my might
                                                                                                                                                                                                       
                                                  Her legs are long
                                                  her heart is high
                                                  The chains are strong
                                                   but so am I.